http://ubn.brrd.in.th/web/

PDF พิมพ์ อีเมล
  
  • ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมแถลงข่าวกรมการข้าว รับรองพันธุ์ข้าว กข51

         เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 นางอุไรวรรณ คชสถิตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้เสนอเพื่อรับรองสายพันธุ์ข้าวเจ้าอายุปานกลางทนน้ำท่วมฉับพลัน ให้เป็นพันธุ์ใหม่ ซึ่ง ผ่านการรับรองพันธุ์จากกรมการข้าว และได้ชื่อว่า กข51 พร้อมกันนี้ได้ร่วมแถลงข่าวรับรองพันธุ์ข้าว กข51 ณ กรมการข้าว สำหรับลักษณะเด่นของข้าวพันธุ์ กข51 คือ ทนน้ำท่วมฉับพลันในระยะการเจริญเติบโตทาง ลำต้น สามารถมีชีวิตรอดภายใต้สภาพจมอยู่ใต้น้ำได้นานราว 12 วัน และหลังน้ำลดสามารถฟื้นตัวให้ผลผลิตได้ดีกว่าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ถึง 82 เปอร์เซ็นต์ และในสภาพนาน้ำฝนทั่วไปให้ผลผลิตใกล้เคียงกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีลักษณะทางการเกษตร อายุเก็บเกี่ยว คุณภาพเมล็ดทางกายภาพ ทางเคมี การหุงต้มรับประทาน และความหอมใกล้เคียงกับข้าวขาวดอกมะลิ 105

alt

alt

 

alt alt
ข่าว : กฤษณา สุดทะสาร