http://ubn.brrd.in.th/web/

 alt src=http://www.ubn.brrd.in.th/web/images/stories/activity2.jpg

แนะนำข้าวสายพันธุ์ดี ปี 2556

ประวัติ : พัฒนาขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมการข้าว กับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) จากการผสมพันธุ์ระหว่างขาวดอกมะลิ 105 (พันธุ์แม่) กับสายพันธุ์ IR49830-7-1-2-2 (พันธุ์พ่อ) ซึ่งมีคุณสมบัติทนน้ำท่วมฉับพลัน เนื่องจากมียีน Sub1 บนโครโมโซมที่ 9 เริ่มทำการผสมพันธุ์ พ.ศ. 2538 ที่สถานีทดลองข้าวบางเขน และผสมกลับกับขาวดอกมะลิ 105 อีก 4 ครั้ง (ขาวดอกมะลิ 105*5/IR49830-7-1-2-2) ได้ประเมินความทนต่อน้ำท่วมฉับพลันในบ่อทดสอบ และใช้เครื่องหมายโมเลกุลคัดเลือกจนได้ สายพันธุ์ RGDU99003-1012-B-2-6-B อ่านรายละเอียด

โลชั่นน้ำมันรำข้าว
น้ำมันรำข้าวและน้ำมันจมูกข้าวมีวิตามินอีอยู่จำนวนมากและมีสารเซราไมด์ (Ceramide)ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของชั้นใต้ผิวหนัง ช่วยทำให้ผิวหนังมีความยืดหยุ่นการเสริมเซราไมด์ให้เพียงพอทั้งโดยการรับประทานหรือการให้ทางผิวหนังในรูปการทาครีมหรือโลชั่น จะช่วยรักษาผิวพรรณให้สดชื่นเปล่งปลั่ง ปราศจากริ้วรอยเหี่ยวย่นก่อนวัยอันควร อ่านรายละเอียด

สบู่น้ำมันรำข้าว

 - เพิ่มความชุ่มชื้นต่อสภาพผิว

 - บำรุงผิวพรรณ

 - อุดมด้วยวิตามินอี

 - ลดริ้วรอยบนผิวหน้า

อ่านรายละเอียด

ชาเขียวข้าวหอมมะลิ

ชาเขียวข้าวหอมมะลิ เป็นชาเขียวที่ผลิตจากใบของต้นอ่อนข้าวหอมมะลิพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จัดเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ อ่านรายละเอียด

แนวโน้มการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรในทวีปเอเชีย
 ‘Biotechnology Crops (Genetically Modified Plants) บทความในหนังสือชื่อ Bioscience Entrepreneurship in Asia เขียนโดย Professor Pual S. Teng จาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ 
สรุปโดย ดร.วราพงษ์ ชมาฤกษ์ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี
อ่านรายละเอียด

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี รณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม:
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมโดยผลิตไบโอดีเซลแบบง่ายทำได้ในครัวเรือนใช้กับเครื่องจักรกลการเกษตรของศูนย์ฯ เช่น รถไถนาเดินตาม เครื่องสูบน้ำ รถฟาร์มแทรกเตอร์  

อ่านรายละเอียด

 

 

 • พิธีทำบุญเลี้ยงศาลเจ้าปู่ประจำปี 2557
  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 11.00 น. นายธวัทชัย พรหมรักษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญเลี้ยงศาลเจ้าปู่ซึ่งชาวศูนย์ฯ ให้ความเคารพนับถือ เพื่อขอพรให้การดำเนินงานในฤดูนาปี 2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยพิธีนี้ได้จัดขึ้นก่อนเริ่มต้นฤดูกาลทำนาเป็นประจำทุกปี 
  อ่านรายละเอียด
 • ร่วมจัดนิทรรศการ “ข้าวไทย ก้าวหน้าด้วยพระบารมี” ณ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์
  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. นางวัลภา ตันวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว เป็นประธานเปิดงาน “ข้าวไทย ก้าวหน้าด้วยพระบารมี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
  อ่านรายละเอียด
 • ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล
  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล และสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ยามประสบปัญหาโลหิตขาดแคลน 
  อ่านรายละเอียด
 • กิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี 2557
  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2557 โดย นายพิสิฐ พรหมนารท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้าง ได้ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธปารมีสุขีมงคล 
  อ่านรายละเอียด
 • ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีจัดโครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรของศูนย์ฯ
  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 15.00 น. นายพิสิฐ พรหมนารท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้กล่าวเปิดโครงการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรของศูนย์ฯ วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเพิ่มทักษะด้านการฟัง พูด และเขียนภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรและบุตรหลานของศูนย์ฯ โดยมี
  อาจารย์ชาวต่างชาติเป็นผู้สอน
  อ่านรายละเอียด
 • จัดฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและการแปรรูปข้าว ภายใต้โครงการนิคมการเกษตรข้าว จังหวัดอำนาจเจริญ
  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 นายธวัทชัย พรหมรักษา เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและการแปรรูปข้าว ภายใต้โครงการนิคมการเกษตรข้าว จังหวัดอำนาจเจริญ อ่านรายละเอียด
 • เป็นวิทยากรฝึกอบรมการทำชาเขียวข้าวหอมมะลิ
  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 นางกฤษณา สุดทะสาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมการทำชาเขียวข้าวหอมมะลิ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การผลิตข้าวอินทรีย์ และการเพิ่มมูลค่าข้าว" อ่านรายละเอียด

 • จัดทำยุทธศาสตร์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 นายพิสิฐ พรหมนารท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เป็นประธาน ในการประชุมจัดทำยุทธศาสตร์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ ห้องประชุมครัวข้าวหอม ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ อ่านรายละเอียด

 • ร่วมประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2557
  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 8.30 น. นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2557 พร้อมทั้งมอบนโยบายทิศทางงานวิจัยข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ่านรายละเอียด
 • ลูกจ้างประจำศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีรับมอบโล่รางวัลคนดีศรีข้าวของกรมการข้าว
  วันที่ 14 มี.ค.2557 กรมการข้าวจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 8 ปี ก้าวสู่ปีที่ 9 ณ อาคารสำนักงานกรมการข้าว โดยเมื่อเวลา 8.00 น. นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ และภาคเอกชนมาร่วมงาน อ่านรายละเอียด

 • สาธิตการทำชาใบข้าวหอมมะลิในงาน Organic Life Festival 2014
  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 เวลา 20.30 น. นางกฤษณา สุดทะสาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ สาธิตการทำชาใบข้าวหอมมะลิ ในงาน Organic Life Festival 2014 ณ ศูนย์การค้าเอเชียทีคกรุงเทพฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาเที่ยวชมงานเป็นอย่างดี อ่านรายละเอียด


 
alt 
 
เอกสารประกอบประชุมผลงาน กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2551 วันที่ 10-11 มีนาคม 2552 ณ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร alt
alt
 
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2552 วันที่ 24-25 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมเมเจอร์ แกรนด์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น alt
alt
 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2553 วันที่ 26-28 เมษายน 2554 ณ โรงแรมอาราญาน่าภูพิมานรีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา alt
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง


รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

นายวราพงษ์  ชมาฤกษ์ นักวิชาการเกษตร

ชำนาญการพิเศษ

รับรางวัลการนำเสนอผลงาน

ภาคบรรยายดีเด่น

เรื่อง การจัดทำลายพิมพ์เอกลักษณ์

ดีเอ็นเอของข้าวพันธุ์รับรอง

และพันธุ์แนะนำของไทย

นางสาววราภรณ์ วงศ์บุญ นักวิชาการเกษตร

ชำนาญการพิเศษ และคณะ

รับรางวัลผลงานโปสเตอร์เนื้อหาดีเด่น

และรางวัลโปสเตอร์สวยงาม

เรื่อง รอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint)

และการลดการปลดปล่อยคาร์บอน                                                                                           ในระบบการปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศไทย

ในการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำปี ๒๕๕๕

 ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕

ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล

จังหวัดขอนแก่น
---------------------------------
นางกฤษณา  สุดทะสาร นักวิชาการเกษตร

ชำนาญการพิเศษ

รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

เรื่อง การสำรวจความแปรปรวน

ของคุณภาพข้าวหอมมะลิ

 ในการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว

ประจำปี ๒๕๕๕


ระหว่างวันที่ ๓-๕ กันยายน ๒๕๕๕

ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซา

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

---------------------------------

นายอนุชาติ คชสถิตย์ นักวิชาการเกษตร

ชำนาญการพิเศษ

รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

ภาคบรรยายอันดับ ๑

และรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น

อันดับ ๑

เรื่อง UBN03007-47-7-7-26-35-19 :

 ข้าวเจ้าสายพันธุ์ดีเด่นอายุเบา

ต้านทานโรคไหม้

นายจิรพงศ์ ใจรินทร์ นักวิชาการเกษตร

ชำนาญการพิเศษ

รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

ภาคโปสเตอร์อันดับ ๑

เรื่อง การค้นหาตำแหน่งยีนต้านทาน

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ในข้าว

นางอุไรวรรณ คชสถิตย์ นักวิชาการเกษตร

ชำนาญการพิเศษ

รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

ภาคโปสเตอร์อันดับ ๒

เรื่อง ความก้าวหน้าการผนวกยีน

ความต้านทานโรคไหม้ ดินเค็ม และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ให้ข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล

ในการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำปี ๒๕๕๖

ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๕๕

ณ โรงแรมนาข่าบุรีรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีการสื่อสารภายใน สวข.

หน่วยงานอื่น

ราคาน้ำมันประจำวัน

ประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday18
mod_vvisit_counterYesterday26
mod_vvisit_counterThis week163
mod_vvisit_counterLast week216
mod_vvisit_counterThis month718
mod_vvisit_counterLast month933
mod_vvisit_counterAll days43239

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 54.227.25.58
,
Today: ก.ค. 25, 2014

รางวัลศูนย์ดีเด่น ปี 2554

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

 จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานวิชาการ และองค์ความรู้เรื่องข้าวให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์บริการชาวนา หน่วยเคลื่อนที่เร็ว ศูนย์ข้าวชุมชน จีเอพี และโครงการนิคมการเกษตรข้าว โดยเริ่มจัดอบรมตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป
............................................

ฝึกอบรมนักศึกษาจาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๒ กุมภาพันธ์

............................................

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗


งานประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรอยัลแม่โขงหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 


  

ข้าวสายพันธุ์ดีเด่นเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาดอน
(พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์)

ชาข้าวและธัญพืช (กฤษณา สุดทะสาร)

พืชตัดแต่งพันธุกรรม (GMOs) : ความเสี่ยงและความกังวล
(วราพงษ์ ชมาฤกษ์)

กากถั่วเหลืองมีคุณค่าโปรดอย่าทิ้ง ! (กฤษณา สุดทะสาร)

พันธุวิศวกรรมพืช (Genetic Engineering of Plants)
(วราพงษ์ ชมาฤกษ์)

ไวน์สายเลือดไทย “ไวน์ข้าวกล้องหอมมะลิ”
(อุไรวรรณ คชสถิตย์)

แมลงสิงระบาดในข้าวนาปรังที่อุบลราชธานี (โยธิน คนบุญ)

แหนแดงและการใช้ประโยชน์ในนาข้าว (วราภรณ์ วงศ์บุญ)

ด้วงดำศัตรูข้าวนาน้ำฝนและแนวทางการป้องกันกำจัด
(จิรพงศ์ ใจรินทร์)

เทคนิคการตกกล้าข้าว (สุดา ศรีโปฎก)

เตือนภัยการเกษตร...ระวังโรคไหม้ของข้าวระบาด!!!
(พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์และพยอม โคเบลลี่)

นาหว่านข้าวแห้ง...ทางเลือกยุคน้ำมันแพง (อนุชาติ คชสถิตย์)

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Brown planthopper)
(พิกุล ลีลากุด)

การทำนาหว่านข้าวน้ำใส (กฤษณา สัตยากุล)